Zobacz starsze

20-08-2018

Pożary w zachodniej Kanadzie.
Dotyczy szczególnie stanów: British Columbia i Alberta: ze względu na intensywne pożary lasów utrzymuje się duże zadyminienie powietrza, ograniczona jest również widoczność. Występują problemy z oddychaniem. Może dochodzić do lokalnych ewakuacji.Aktualną sytuację pożarów można obserwować tu: http://openmaps.gov.bc.ca/kml/wildfire/map.html
Natomiast sytuację drogową tu: http://www.drivebc.com/